Tilbudsfrist for NIS

Tirsdag denne uken var fristen for å levere tilbud inn i konkurransen om nytt NIS for Nettalliansen.

Vi har mottatt forventet antall tilbud som vi er godt fornøyde med, og nå har vi startet gjennomgangen av alle tilbudene.  

Samling med arbeidsgruppen

På onsdag møttes arbeidsgruppen i NIS-prosjektet til fysisk samling på Scandic Fornebu i forkant av fellessamlingen. Der har de gått gjennom innleverte tilbud i konkurransen og gjort sin første vurdering. Arbeidsgruppen er godt fornøyd med de innkomne tilbudene og bretter opp ermene for arbeidet med anskaffelsen i ukene som kommer.

Det neste som står for tur er leverandørenes tilbudspresentasjoner og forhandlinger iht. planlagt fremdrift som dere finner på prosjektsidene til NIS på samhandlingsnettet.