Tilbud sendt fra HansenCX

I forbindelse med overgang til felles kundeløsning fra CGI, er det flere allianseselskap som spør om hva de skal gjøre med tilbudene som har kommet fra HansenCX de siste månedene.

HansenCX har de siste tre månedene sendt ut tre pakketilbud til Elwin-selskap i Nettalliansen som bruker Elwin som KIS-system, og her er våre anbefalinger for hvordan de bør håndteres. 


Tilbud fra 27.09.2021: Tilpasning til eFaktura 2.0
eFaktura 1.0 fra HansenCX vil ikke lenger tillate opprettelse av nye kunder fra medio mai 2022. Som følge av at eFaktura er lovpålagt å kunne tilby alle kunder, anbefaler vi alle selskap som ikke kommer på ny kundeløsning innen mai 2022​ å kjøpe denne pakken. Utrullingsplanen vil bli tilgjengeliggjort for koordinatorene i kundeprosjekt på Teams og gjennomgått på koordinatormøte i løpet av uken.


Tilbud fra 12.11.2021: Utviklingspakke Effekttariffer

Dette er også en pakke som Elwin-selskapene bør kjøpe fra HansenCX, da selskapet må være ajour i eksisterende kundeløsning fram til ny kundeløsning fra CGI er på plass. Nettalliansens maltariffoppsett vil denne uken bli distribuert, og det er viktig at HansenCX hensyntar dette oppsettet for å sikre en god overgang til Customer for de selskapene som benytter Elwin i dag. 


Tilbud fra 23.11.2021: Elhub 1.12

Dette er en pakke vi ikke mener er nødvendig å anskaffe før overgang til ny løsning, da CGI sin løsning vil dekke dette. Men det er opp til hvert enkelt selskap å vurdere om denne funksjonaliteten er ønskelig før overgang til ny kundeløsning, noe som kan avhenge av hvor i utrullingsplanen selskapet befinner seg. 


Ta kontakt med oss dersom det fremdeles er noe som er uklart.