TikTok på tjenestetelefoner

Denne uken gikk NSM ut med anbefalinger av bruk av TikTok på tjenestetelefoner. Her er Embriq sin anbefaling til nettselskapene i Nettalliansen.

NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester. I tråd med den sikkerhetsfaglige vurderingen fra NSM, fraråder Embriq ansatte i Nettalliansen å laste ned TikTok og Telegram på sine tjenestemobiler og andre jobbenheter. 

I tillegg sier de:

«Dette er en politisk sikkerhetsvurdering. De som eventuelt burde komme med spesifikke krav er NVE, som legger føringer for bransjen. Det er et klart signal når det sterkt anbefales at offentlige ansatte ikke burde ha appen installert, da burde heller ikke de som jobber med kritisk infrastruktur ha denne appen på tjenestetelefon. Embriq stiller seg bak NSM, og de står klare til å legge inn blokkering via intune (om vi ønsker det). De kan ikke gjøre noe med den private profilen til de ansatte.» 


Anbefalingen er ikke et forbud mot TikTok eller Telegram, men et råd om at appene ikke bør installeres på tjenesteenheter. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefaler NSM at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål, og som ikke får tilgang til virksomhetens interne systemer.

Det er bra at vi endelig har fått denne klargjøringen. Mange apper ber om tilgang til mye informasjon, og det er krevende å gjøre vurderinger knyttet til hvilke apper det er greit å ha og ikke. Derfor håper vi at vi nå kan regne med at vi også videre vil få råd fra sikkerhetsmyndighetene dersom det er andre apper vi bør styre unna i framtida, og at NVE følger opp dette på vegne av vår bransje.