Tempo på utrulling kundeløsning

Implementering av ny kundeløsning har gått i rekordfart etter nyttår, med fire nye selskap i produksjon. 

Det gjensto 7 selskap ved nyttår, og 4 Elwin selskap har gått i produksjon siden det. Vang gikk på den 23.1, Enida den 14.2, Skiaker den 27.2 og RK Nett ble satt i produksjon 9.3.

Det gjenstår 3 selskap. Straumnett og Lysna er allerede i utrulling og Havnett går i utrulling siste helgen i mai.   


Felles bransjeløsning
Når alle selskapene er på den nye løsningen har vi tatt et stort steg i retning av en felles bransjeløsning, og kan videreutvikle og effektivisere prosessene på samme måte for alle. Vi gleder oss!