Temadag om innkjøp i nettselskap

Tirsdag denne uken holdt Energi Norge temadag for innkjøp i nettselskap, og Nettalliansen var bidragsyter sammen med NVE, E-CO og Advokatfirmaet Grette.

Innkjøp hos nettselskapene er strengt regulert gjennom blant annet forsyningsforskriften. For innkjøpere er det viktig å kjenne til ny praksis og tilsynsplaner fra NVE, GDPR og regler om kontraktshåndtering.

Temadagen omhandlet effektiv bruk av forsyningsforskriften. Det faglige ble i hovedsak presentert av Advokatformaet Grette, mens E-Co og Nettalliansen delte erfaringer. NVE orienterte om resultat fra tilsyn gjort i blant andre Nettalliansens eierselskaper.


Nettalliansen utarbeider en veileder for innkjøp

Nettalliansen vil gå i gang med å ta ut de viktigste og mest relevante opplysningene og samle dette i en veileder om hva vi har lov til og ikke som nettselskap. Veilederen vil omhandle bruk av systemer, konserninterne kjøp og generelle endringer.