Teknisk IKT-sikkerhet

Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt er godt i gang med arbeidspakkene som er satt opp utover prosjektperioden. De to første arbeidspakkene som er gjennomført er Testing og Tilgangsstyring.

Les sak fra 22. oktober med oversikt over alle arbeidspakkene

I arbeidspakken Testing er det laget Plan for samband og kommunikasjon, som skal på plass i henhold til KBF, og det er satt opp en beskrivelse på hvordan selskapene skal gjennomføre øvelse med Test av phishing angrep i eget selskap. Beskrivelsen er gjort via Junglemaps NanoLearning. Gjennom denne øvelsen skapes det bevissthet rundt Phishing e-poster hos alle ansatte i selskapet. 

I arbeidspakken Tilgangsstyring er det laget et nytt årshjul med punkter som fokuserer på IKT-sikkerhet og dokumentasjon på individuell sikkerhet på AMS-målerne. Det siste skal alle selskapene ha, men det er nå også nå tilgjengelig i Nettalliansens på forespørsel dersom en ikke har det tilgjengelig i eget selskap. Ta i så fall kontakt med Hanne Johansen. Årshjulet blir delt når prosjektet er ferdigstilt, da det oppdateres kontinuerlig gjennom prosjektet. 

 

Arbeidspakke Testing

 

Arbeidspakke Tilgangsstyring

  • Dokumentasjon på individuell sikkerhet på AMS-målere (Kamstrup og Aidon) – fås på forespørsel
  • Årshjulet blir delt når prosjektet er ferdigstilt, fordi det oppdateres kontinuerlig gjennom prosjektperioden

 

De neste arbeidspakkene
Prosjektet jobber nå med arbeidspakkene Design og integrasjon og Hendelseshåndtering. Disse arbeidspakkene skal være ferdig i midten av desember.

Vi ser at flere av arbeidspakkene inneholder det som inngår i et sårbarhetstestsystem, og vi ser derfor mulighet for å utvikle dette videre for Nettalliansen i større skala enn det som er planlagt i prosjektet. Dette vil vi komme tilbake til.