Takk for godt gjennomført eiermøte!

Tirsdag ble det holdt eiermøte i Nettalliansen. Vi gikk gjennom budsjett for 2021, arbeidet i IT-strategigruppen og besluttet prosjektforslagene til Handlingsplan 2021 del 1. 

Styreleder Nils Martin Sætrang åpnet eiermøtet med gjennomgang av verdien av eierskapet i Nettalliansen, samt informasjon om trusselbildet og spørsmål knyttet til fremtidig mulighetsrom for små og mellomstore nettselskap. Maria Rodahl Johansen gikk gjennom budsjettet for 2021. Arild Stapnes Johansen fra Enida AS er leder for IT-strategigruppen og fortalte om arbeidet som gjøres her. Lars Eirik Olsen presenterte prosjektene som var til beslutning i Handlingsplan 2021 – del1. Presentasjonene fra møtet finner du her, sammen med deltakerliste og opptak.

Det ble et effektivt eiermøte på Teams med bra oppmøte fra eierselskapene. Det er ingen tvil blant selskapene om at det er mye som skjer fremover og at det vil kreve høy grad av laginnsats, men vi opplever at selskapene er motiverte for arbeidet som ligger foran oss og ser verdien av det vi som allianse får til sammen. Samtidig må hvert selskap jobbe videre med å realisere det potensialet som ligger i Nettalliansens felles løsninger, og gjøre de nødvendige grepene i egen organisasjon. 


Prosjekter i Handlingsplan 2021 del 1 besluttet
Vi hadde en bra gjennomgang av de to prosjektforslagene til Handlingsplan 2021, del 1. Både Standardisering av nettsider og forprosjekt Nettdrift ble besluttet, og vi ser frem til å starte opp arbeidet med disse prosjektene.

 

Deltakerliste

 

Opptak fra møtet: