Takk for et godt eiermøte i Kragerø!

Eiermøtet i Nettalliansen gikk av stabelen på tirsdag under Distriktsenergi sin årskonferanse i Kragerø. Stikkord var retning, felles forståelse og motivasjon!

Dette var målene for dagen og det vi håper alle gikk hjem med etter eiermøtet: 

  • Felles forståelse av retning og målbilde 2025
  • Bevisstgjøring av roller og ansvar for å lykkes
  • Økt kunnskap om Nettalliansens løsninger
  • Økt motivasjon og inspirasjon for å realisere gevinster sammen!


Nettalliansen har skutt fart, og vi har en klar og tydelig retning med høye ambisjoner for hvor vi som allianse skal være om bare 3 år fra nå. Det vil kreve fokus, involvering og vilje til samkjøring fra samtlige allianseselskap.

For at vi skal nå våre mål, som gjør at hvert enkelt selskap i Nettalliansen vil stå sterkere i årene fremover, så må ditt selskap tenke og handle på vegne av alle selskapene i alliansen. Det er dette Sammen og på samme måte betyr. Og det er avgjørende for å holde farten og retningen som er nødvendig. 

 

Endring og samhold
Vi har gjort en endringsanalyse for å kartlegge vår endringsevne og endringskapasitet. Svarene viser hva vi har å jobbe med, og det skal vi gjøre sammen fremover. Dette er viktige forutsetninger for at program Bransjeløsning og Veikart 2025 skal bli en suksess. 

På eiermøtet fikk dere presentert hovedfunn fra analysen. Her kan dere se hele rapporten fra endringsanalysen


Maria Rodahl Johansen oppsummerer som følger:

«Det var veldig fint å kunne møtes fysisk til eiermøte og årskonferanse. Jeg opplever at det er mange som synes det er bra med tydelig plan og mer fart på aktivitetene i Nettalliansen. Vi fikk også pratet med potensielt nye allianseselskap, og vil følge opp disse i etterkant. Takk til alle som bidro til et godt eiermøte og fine dager i Kragerø.»

 

Samling i september
Den 22.-23. september samles vi for å jobbe Sammen og på samme måte i praksis og hva vi skal gjøre for å nå Veikart 2025.

  • Vi må møtes fysisk, bli kjent og spille på samme lag
  • Vi har unike roller i de ulike selskapene, men like roller på tvers
  • Vi samler kompetansen på tvers for å styrke gjennomføringsevnen
  • Vi jobber med konkrete aktiviteter som må gjennomføres for å nå Veikart 2025
  • Vi jobber med prosessforståelse og konkretisering av felles arbeidsprosesser
  • Vi konkretiserer gevinster og gevinstplan hos det enkelte selskap


Det kommer innkallelse og mer informasjon om samlingen om kort tid. 

Maria Rodahl Johansen ønsker velkommen
Maria Rodahl Johansen ønsker velkommen
En engasjert forsamling
En engasjert forsamling
Lars Bjertnæs presenterer løsningsarkitekturen i Bransjeløsningen
Lars Bjertnæs presenterer løsningsarkitekturen i Bransjeløsningen
Thomas Pettersen bra Embriq
Thomas Pettersen bra Embriq
Christian Eidsaune presenterer anleggsbidrag over Teams
Christian Eidsaune presenterer anleggsbidrag over Teams
Nils-Martin Sætrang presenterer Quant Insight og den nytten løsningen hadde for Sør Aurdal under stormen i fjor
Nils-Martin Sætrang presenterer Quant Insight og den nytten løsningen hadde for Sør Aurdal under stormen i fjor
Gunnar Bell presenterer Nettalliansens nye Kvalitetssystem
Gunnar Bell presenterer Nettalliansens nye Kvalitetssystem
Anita Wie Eriksen presenterer endringsanalysen
Anita Wie Eriksen presenterer endringsanalysen