SYNERGI og veien videre

Det er enighet om at en felles IT-plattform er en forutsetning for å lykkes med Nettalliansen som strategisk allianse.

Synergi ble diskutert i den ekstraordinære generalforsamlingen 12. februar. Det er enighet om at en felles IT-plattform er en forutsetning for å lykkes med Nettalliansen som strategisk allianse, og er derfor en viktig del av realiseringen av den overordnete strategien. Nettalliansens administrasjon forstår at det vil komme som forslag til vedtak på generalforsamling 4. juni at alle eierselskap i Nettalliansen skal inn på SYNERGI. Derfor vil vi parallelt med implementering av flere nye eierselskap inn på løsningen - legge en plan for innrykk av de resterende. 

Det skal også nevnes at funksjonaliteten i SYNERGI forbedres kontinuerlig slik at løsningen med rette kan kalles en bransjeløsning. I tillegg til å dekke dagens behov gjør løsningen eierselskapene rustet for å ta i bruk fremtidens systemer på en smidig og kostnadseffektiv måte.

Les mer om SYNERGI og tilhørende tjenester her