SYNERGI - hva er det?

SYNERGI legger til rette for at alle selskap i Nettalliansen får tilgang til sentral og sikker drift og forvaltning, økt samhandling og deling av tjenester mellom selskapene. Det handler om sikker og effektiv samhandling. 

Kraftbransjen er i sterk endring. Store investeringer og endrede rammebetingelser utfordrer kostnadsnivået i bransjen og det enkelte nettselskap.

I dag sitter mange av selskapene i Nettalliansen med forskjellige leverandører og avtaler, samt ulike konstellasjoner for å få til felles innkjøp og effektivisering av egen drift. Hvis alle jobber på hver sin tue, vil vi gå glipp av store potensielle gevinster og verdiskapning som vi med våre 46 selskap sammen kan skape i Nettalliansen.

SYNERGI er løsningen på dette - Last ned brosjyren for SYNERGI, og del den med andre i ditt selskap.

For å få ned utgiftene, må vi gå fra skreddersøm til gjennomtenkt standardisering.

  • FØRSTE SKRITT for å hente ut gevinster er å etablere en felles driftsplattform, som gir tilgang til sentral drift og standardiseringer.
  • ANDRE SKRITT er å hente ut verdien av de fellestjenestene Nettalliansen tilbyr.


SYNERGI er en
pakkeløsning. Forutsetningen for full effekt og gevinstrealisering, er å ta del i fellestjenestene. Når fellestjenestene tas i bruk, avhenger av modenhet hos hvert selskap. SYNERGI er en løsning med stor fleksibilitet, som utvikles i takt med ønsker og behov, og som til slutt vil dekke det totale behovet hos selskapene.

På regionmøtene vil vi ha gjennomgang av SYNERGI. Her vil leverandøren også være til stede og presentere drift og sikkerhet, og ta i mot spørsmål. 

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektsjef Lars Eirik Olsen, hvis du har spørsmål til hvordan ditt selskap kan delta.