Synergi - felles kontorstøtte

Høland og Setskog Elverk kom inn på Synergi i september, og Orkdal Energinett følger etter i oktober. Da vil det være totalt 16 selskap på vår felles IKT-løsning. 

Nå er det en stund siden vi har informert om Synergi, men det har blitt jobbet jevnt med deltakende selskap og de ulike opsjonene. 

 

Status på opsjoner

 • Avvik- og arbeidsordre
  Powercatch er løsningen som er valgt for avvik- og arbeidsordre. Hålogaland og Hammerfest er på løsningen, og Hallingdal er på vei inn. 
 • Håndbøker
  Confluence er løsningen som er valgt for håndbøker. Vi er i pilotering med Stryn og Hålogaland, og Hammerfest er på vei inn. 
 • Filarkiv
  Vi ser på valg av mulige løsninger for filarkiv, og det står mellom to leverandører som er under evaluering. Mer informasjon kommer så fort valget er gjort. 
 • Intranett
  For intranettløsning har vi en leverandør som er under evaluering. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

 

Vi skal i gang med å lage prospekter for de ulike opsjonene, som vil være klare til vi lanserer opsjonene bredere ut til alle selskapene som er på Synergi. Da vil vi også få satt opp en plan over implementering, demoer, kurs osv. 

 

Forvaltningsmodell
Vi jobber med å utvikle og ferdigstille en forvaltningsmodell for Nettalliansen, som også skal presenteres for styringsgruppen i Synergi. Det foreslås fra prosjektet at deler av prosjektet flyttes over til ren forvaltning, og at kun utrulling av opsjonene blir igjen i prosjektet. 

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at mye av det arbeidet som utføres i prosjektet er knyttet til oppfølging av driften av de 15 (snart 16) selskapene. Det foreslås da at denne aktiviteten flyttes til ren driftsoppfølging finansiert av et eget drifts- og forvaltningsbudsjett.