Svar på kronikk om hacking i strømnettet

I en kronikk i DN 21. september skriver Sara Waaler Eriksen og medforfattere at små nettselskap ser ut til å være dårlig forberedt på cyberangrep. Dette mener vi er feil. 

Den 28. september publiserte DN vårt tilsvar som er skrevet i samarbeid med Samfunnsbedriftene, hvor vi tilbakeviser påstanden og viser til svært god beredskap hos de små og mellomstore nettselskapene og en bransje som tar IT-sikkerhet på ytterste alvor.

Tilsvaret ble publisert samtidig med et tilsvar fra NVE, som støtter oppunder at Nettalliansen styrker posisjonen til de små og mellomstore, også innen beredskap og IT-sikkerhet. 

Her kan du lese kronikken og tilsvarene:

Kronikk publisert den 21. september

Tilsvar fra Nettalliansen og Samfunnsbedriftene

Tilsvar fra NVE

(Kronikk og Tilsvar i .pdf)