Styremøte avholdt denne uken

Styret har hatt sitt første styremøte etter sommerferien, for å planlegge arbeidet med revidert styringsmodell. Det er satt av dato til ekstraordinær generalforsamling i oktober.

Styret har igangsatt planlegging av arbeidet med revidert styringsmodell og det er satt av tid til ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober på Fornebu.

Innkalling vil sendes til alle eierselskap i god tid. Energidagene til NVE gjennomføres på Fornebu 21.-22.oktober og det er derfor hensiktsmessig å gjennomføre vår ekstraordinære generalforsamling samme sted.