- Strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at strålingen kan skade

Vedlagt en artikkel skrevet av kommuneoverlegene fra Hadsel, Bø og Sortland, hvor de blant annet skriver at el-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år. Du kan lese hele artikkelen her