Strategisk HR-nettverk

Etter onsdagens møte forsøker vi å redefinere hva nettverket for HR bør inneholde, og gir dere en mulighet til å stemme for om vi skal opprette dette nettverket i Nettalliansen.

Stange Energi, Fusa Kraftlag og Tinn Energi deltok i møtet. 

Årsaken til få påmeldte til dette nettverket kan skyldes at det allerede finnes HR-nettverk både i KS-bedrift og i Energi Norge. Disse tar for seg ulik praksis når det gjelder lønn, personal, kompensasjon, rutiner mm. KS bedrift sine nettverk løfter også frem mer overordnet tematikk som endringsprosesser, utviklingstrekk og hvordan lede kultur- og organisasjonsendringer. 

  • De som ønsker å delta på KS Bedrift sitt HR-nettverk, kan ta kontakt med Oda Totland Bongom: oda@ksbedrift.no. Dette er nettverk som møtes fysisk, og samhandler på Workplace mellom møtene. 
  • Energi Norge og NHO har et arbeidsgivernettverk som også tar for seg HR-relaterte spørsmål. Medlemmer av Energi Norge kan ta kontakt med en av følgende personer for å bli med. Sissel J. Baastrup, sissel.baastrup@energinorge.no, eller Solgun Furnes, sf@energinorge.no.


Strategisk HR-nettverk i Nettalliansen 

Kraftbransjen står overfor store endringer de neste årene, noe som i stor grad vil påvirke de ansatte i våre selskap. HR-funksjonen kan ha en viktig strategisk rolle i denne omstillingen. Et HR-nettverk i Nettalliansen vil i hovedsak kunne ha fokus på hvordan HR-rollen best kan bidra til at nettselskapene kan møte de strategiske utfordringene og mulighetene som ligger foran oss - og om vi kan etablere felles praksis i Nettalliansen.

Eksempler på aktuelle tema/vinklinger:

  • Hva betyr digitalisering og teknologianskaffelser for behovet for kompetanseutvikling (rekruttering/utvikling/avvikling)?
  • Hva krever det av menneskene og organisasjonen, dersom Nettalliansen og selskapene skal gjøre felles teknologianskaffelser og ha felles arbeidsprosesser?
  • Hva krever endret kundeadferd av kulturendringer og hvordan få til dette?

 
Vennligst klikk her og stem ja eller nei til et strategisk HR-nettverk i Nettalliansen