Strategirevisjon 2018 - tilbakemeldinger fra selskapene

Denne uken har vi gjennomført to regionmøter, ett i Ulefoss hos Midt-Telemark Energi og et i Bergen. Strategirevisjonen var et sentralt tema.

Vi har gjennomført vårt første Skype-møte på scenarier denne uken. I forkant av dette møtet så vi på de forretningsmodellmessige konsekvensene av de trender og usikkerheter som har vært tema i ekstern analysen. Vi ga dere også i oppgave å rangere hva dere mener er de viktigste usikkerhetene som vi må hensyna når vi utformer scenariene videre. 

Neste Skype-møte er tirsdag 30. oktober kl 10, og vi håper på rekorddeltakelse.

På regionmøtene denne uken har også Strategirevisjon 2018 vært på agendaen, og vi har gått gjennom strategiprosessen. Det er ingen tvil om at det er et engasjement hos selskapene, og ut fra det som ble sagt så håper vi at strategirevisjonen også setter i gang noen gode diskusjoner og prosesser internt hos dere. 

 


"Effektivisering betyr ikke nødvendigvis nedbemanning, men at vi (nettselskapene) får gjort mer av de oppgavene vi burde bruke tid på"

"Vi må bli enige om hva alliansen skal være. Etablere fundamentet"

"Nettselskapene har mest kostnader på drift og vedlikehold, det ligger store muligheter innen anleggsbidrag"

"Eika gjennomfører jevnlige målinger ift arbeidsprosesser for å sjekke hvor hvert enkelt selskap er svak/sterk"

"Vi må være villige til å tilpasse oss, daglige ledere må vise endringsvilje"

"Inngrodd kultur i selskapene, vi har ikke trengt å tenke på kostnader tidligere"