Strategirevisjon 2018 - SCANARIO A

Hvordan rigger vi oss som et lite eller mellomstort nettselskap de neste årene, dersom vi går mot en blå-blå-grønn regjering, med høyt kostnadspress og en rivende rask digitaliseringstakt?

Denne uken har vi hatt det andre møtet med Scenarioer som tema. Vi har laget utkast til 4 ulike scenarioer, A, B, C og D - som viser hvordan nettselskapenes omgivelser kan se ut om noen år. Disse scenarioene lager vi på bakgrunn av de viktigste trendene og usikkerhetene i våre omgivelser, som dere har bidratt med å kartlegge og rangere. I ukens møte viste vi alle scenarioene, og gikk i dybden på scenario A. 


Scenario A - høyt kostnadspress og dramatisk rask digitalisering

Scenario A beskriver et fremtidsbilde hvor regjeringssammensetningen har vært blå-blå-grønn hele perioden. Dette kan f.eks. føre til at NVE fortsetter sin stramme linje med hensyn til regulatoriske virkemidler som skal motivere til høyere effektivitet og som kan resultere i flere konsolideringer. Samtidig skjer digitaliseringen i rasende fart, og selskapene må henge med.

Hva må vi gjøre i dag for å være forberedt på dette? Overlever vi som et mindre nettselskap om vi ikke klarer å omstille oss kjapt nok?

I strategirevisjonen er hensikten å komme frem til et målbilde som setter retningen for hvordan vi jobber fremover, og hvilke valg og prioriteringer vi må gjøre. Scenariene hjelper oss med å kna alle faktorene som vil påvirke fremtiden vår. 

Mer om Scenario A og presentasjonen fra tirsdag finner dere på Samhandlingsnettet.