Strategirevisjon 2018, oppsummering ekstern analyse og nytt FORUM

Vi har nå gjennomført to møter med ekstern analyse, den 9. og 16. oktober. I disse møtene har vi gått gjennom krefter /drivere i omgivelsene som vil påvirke hvordan nettselskapet vil se ut i fremtiden.

Faktorene som påvirker omgivelsene har vi i henhold til vanlig tilnærming ifm ekstern analyse delt inn i følgende kategorier: 

  1. Teknologiske faktorer
  2. Sosiokulturelle faktorer
  3. Politiske, lovmessige og regulatoriske faktorer
  4. Økonomiske faktorer
  5. Miljømessige faktorer
  6. Økosystem- og bransjefaktorer


Gjennom skype-møtene og spørreundersøkelsen har vi også rangért kreftene/driverne i omgivelsene etter i hvilken grad de vil være bestemmende for utviklingen fremover, og vi har modellert og sett på sammenhenger mellom disse. På bakgrunn av dette sitter vi nå igjen med en indikasjon på hvilke områder vi vil finne de viktigste trendene og usikkerhetene:

  • Kostnadseffektivitet, samarbeid og konsolidering
  • Teknologiske endringer / digitalisering
  • Økte kundeforventninger
  • "Produktifisering" av effekt


Med utgangspunkt i disse punktene og den tilhørende initielle systemmodelleringen jobber vi nå videre med de identifiserte kreftene mht blant annet sammenhenger og et større fokus på kategorisering av kreftene som henholdsvis trender og usikkerheter. Resultatet av dette arbeidet vil danne grunnlaget for arbeidet med scenarier de neste tre ukene.

 

Strategirevisjon 2018 har fått et eget forum!
Vi får ikke mange spørsmål eller kommentarer i Skype-møtene, og dette kan ha flere årsaker. Men vi ønsker å dekke alle muligheter for å komme med innspill, og har nå også opprettet et forum under sidene til Strategirevisjon 2018. Vi håper dere benytter forumet dersom dere ønsker å stille spørsmål, eller diskutere noen av temaene i Skype-møtene. Husk å trykke "følg" inne på forumet, så får du mailvarsling om nye innlegg. Ellers er vi også tilgjengelig både på telefon og mail.