Strategirevisjon 2018 - ekstern analyse del 1

Denne uken har vi gjennomført vårt første møte om ekstern analyse, og arbeidsgruppen har hatt sitt oppstartsmøte. 

Dette var første møte om ekstern analyse, vi følger opp med et nytt møte med samme tema den 16. oktober. Da jobber vi videre med en prioritering av hvilke av de eksterne forholdene som er viktigst for nettvirksomheten og selskapene i Nettalliansen. Vi vil gjøre et forarbeid til dette møtet, og samtidig bruke svarene på forespørsel sendt til alle daglige ledere 9. oktober. Her ba vi dere om å liste opp og rangere de 10-15 viktigste trender og usikkerheter som dere mener vil påvirke nettselskapets omgivelser de neste 5 årene. 

Sidene til Strategirevisjon 2018 på samhandlingsnettet har blitt oppdatert. Her finner du blant annet informasjon om prosessen, møteplan, budsjett og arbeidsdokumenter. Før hvert Skype-møte legger vi ut arbeidsdokumentet som skal benyttes i møtet. 

Vi vil minne om at alle spørsmål dere sitter på er relevante og verdifulle i denne prosessen. Dersom dere kommer på spørsmål i etterkant av møtene, vennligst bare ring eller send oss en mail. 

 

I de to siste møtene har det vært ca 25 pålogget, som er bra! Vi håper å se enda flere pålogget neste uke.