Strategi 2020, strategidokumenter

Strategi 2020 for Nettalliansen ble styregodkjent den 10. mai og en oppsummering ble presentert for eiere som var til stede på Røros den 30. mai. 

Her kan dere laste ned begge dokumentene:

Styregodkjent strategidokument 10. mai 2016, fullversjon

Oppsummering av strategidokument, presentert på Røros 30. mai 2016