Stort utbytte av brukerforumsdag for kundeløsning!

Denne uken ble det holdt fysisk brukerforum for ny kundeløsning, og samtlige deltakere satt igjen med et stort utbytte og verdifull læring. 

På onsdag var 11 selskap representert, med til sammen 19 deltakere. Vi skulle gjerne sett alle selskapene til stede, men satser på at alle har mulighet til å delta neste gang. 

I løpet av dagen ble det mange gode diskusjoner. Det ble en kollegial og god stemning, som gjorde at alle bidro inn i diskusjonene. Vi erfarte at samtlige lærte noe nytt og fikk god utbytte av møtet. Tre av deltakerene hadde også deltatt på CGI sitt brukerforum, og delte relevant informasjon med forsamlingen. 

Under agendapunktene «Daglige oppgaver og oppfølging» ble arbeidslisten gjennomgått, og store deler av dagen gikk med til dette. Det ble også gjort demonstrasjon underveis, som også ble notert inn i arbeidslisten. Dette blir en helt konkret oppskrift på hvordan ulike oppgaver skal gjøres, og som kan benyttes fremover. Denne listen ligger tilgjengelig i Teams, under brukerforum Kundeløsning og mappen «Daglige gjøremål»


Vigdis Stene deltok på vegne av Enida, og deler dette:

Vi fra Enida var godt fornøyd med samlingen. Vi har hatt mangelfull opplæring og en del problemer, så å få snakke med kollegaer i faget som har holdt på en stund, og få høre deres daglige oppgaver og hvordan/hvorfor, det ga oss flere aha-opplevelser og større tiltro til selve Customer systemet. Siden det virker greit for de andre, fikk vi tro på at det vil bli greit for oss også når vi har fått kjørt systemet en stund, når det har blitt ryddet opp i alle feil, og når vi har fått den opplæringen vi venter på. Så faglig nyttig, og i tillegg trivelig å treffe de andre som jobber med det samme, som snakker samme språk, men ikke samme dialekt :-)

 

To årlige fysiske samlinger
Det er veldig viktig å møtes fysisk innimellom, da blir også teamsmøtene mye bedre. Det er planlagt fysisk brukerforum for kundeløsning 2 ganger i året. Ett av disse møtene ønsker vi å holde sammen med CGI, mens det er ønskelig at det andre møtet er et arbeidsmøte slik det var denne uken. Mer informasjon om neste møte kommer. 


Agenda for brukerforumsdagen