Statusmøte med CGI

Nettalliansen og CGI har hatt dialog om kostnadsdekning for overvåkning av integrasjonen mellom Customer og Rejlers Quant.

Nettalliansen har forutsatt at det er CGIs ansvar å sørge for at integrasjonen er aktiv. For å gjøre dette har CGI hatt en manuell og således kostbar løsning. CGI tilbød å sette opp en automatisk overvåkning for en fast pris per måned.

CGI mener imidlertid at denne automatiske overvåkningen av integrasjonen er en tjeneste som har tilkommet etter kontraktsinngåelse, og derfor er fakturerbar. Ansvarsforholdet er nå avklart og Nettalliansen har besluttet at vi ikke ønsker at CGI oppretter en automatisk overvåkning, da vi ikke har interesse av å betale risikodekning.

 

Fakturaoversikt
Generelt oppfatter Nettalliansen at det har blitt i overkant mye fakturering fra CGI siste halvår og har bedt om en fullstendig oversikt over fakturering som har gått direkte til eierselskapene.

Det er besluttet at ERP-avtalen forlenges  - nytt utløp 06.09.2020 – Det er ikke flere opsjonsmuligheter.