Status på våre innovasjonsprosjekter

Nettalliansen har tre innovasjonsprosjekter gående; Birdsview, DSCADA og RIFOK. Her er en kort oppsummering fra alle tre.

Birdsview 
Hemsil, Enida og S-Nett er ferdige med sine testperioder og oversending til siste pulje bestående av Nettinord, Vang Energiverk og Straumnett pågår. Produktworkshop for pulje to ble avholdt mandag 5. september hvor erfaringer og videreutvikling var hovedfokus. Det ble holdt styringsgruppemøte onsdag 7. september for prosjektet. Sondre Nærland fra Birdsview styrer prosjektet godt og er i rute i henhold til framdriftsplan. Underveis i prosjektet har erfaringene fra deltakerne trigget endringer fra leverandørene, som har ført til at siste pulje blant annet nyter godt av bedre batterikapasitet og oppsett på feltløsningen for bedre utførelse av arbeidet. 


DSCADA
I dette prosjektet skjer det mye og Enida og S-Nett er invitert til å delta som pilotselskap sammen med Hallingdal Kraftnett for å ha flere selskap til å samle inn data. S-Nett måtte dessverre takke nei pga. kapasitetsutfordringer, men vi jobber med å få med flere selskap slik at vi får tre selskap på piloten. Telenor er inne for å sikre kommunikasjon og har satt av store ressurser til å være med på den biten av prosjektet og forbereder en søknad for å skaffe ytterligere innovasjonsmidler.  


RIFOK
Prosjektet hadde en forsinket oppstart men er i gang med informasjonsinnhenting fra deltakende selskap rundt vedlikehold på både strategisk og utførende nivå. Frank Linnerud i Etna Nett er koblet på prosjektet og deltok i workshop med Sintef og REN for informasjonsinnhenting sammen med Hans Ørjasæter fra Nettalliansen AS. Prosjektet har fått anmodning fra Forskningsrådet om å strekke prosjektet lenger ut i tid, så det er kalt inn til ekstraordinært styringsgruppemøte 9. september.


Les mer om innovasjonsprosjektene her

Spørsmål om innovasjonsprosjektene rettes til Hans Ørjasæter på mail eller 401 74 502.