Status på Norpec

Nettalliansen holdt et statusmøte med Norpec for å evaluere samarbeidet i 2022 og diskutere veien videre.

Som vi informerte om i august 2022 har vi en avtale med NORPEC på kjøp av varer og tjenester innen releplan/analyse, service/beredskap for vern og kontrollanlegg. De har utviklet TDPlan, et nytt program for releplanlegging.

Agenda for møtet som ble holdt forrige uke:

  • Omsetning og forretninger
  • Forlengelse av avtale
  • Prisjustering
  • Pågående politisak
  • Veien videre

 

Kort oppsummert er omsetningen hos Norpec i 2022 på omlag 7 millioner kroner, der et stort prosjekt hos Enida AS sto for halvparten. Det resterende er «normale» avrop på rammeavtalen.

Norpec har fått innvilget prisjustering som er i henhold til avtalen. I samme moment ble forlengelse diskutert. Nettalliansen har bestemt å avvente ny konkurranse til politisaken som pågår er ferdig etterforsket. Norpec samarbeider fullt i forbindelse med etterforskningen og forventer at saken henlegges eller at de frifinnes.

Planen fremover er å invitere alle til at Norpec presenterer sitt releplanprogram, som stadig forbedres. Dette vil kunne effektivisere selskapenes arbeid og kanskje skape mer kompetanse i lokalselskapene som gjør det mulig å redusere konsulentkjøpene.


Samarbeid med Digpro
Norpec kan også informere om at de har hatt dialog med Digpro og at de har testet å gjøre beregninger osv i det «nye» NIS. De kan dermed bistå Nettalliansens eierselskap i å gjøre analyse eller beregninger også når vi får på plass Digpro hos alle.