Status på materiell

Her er en kort status på materiell, vedrørende prislister og Krafttak 21. 

Vedrørende materiell 2020 har vi publisert ny prisliste på samhandlingsnettet gjeldende fra og med august. Som vi tidligere har informert om kommer det nå noen prisøkninger, som følge av at råvarekostnadene har steget betydelig siden avtalen ble inngått.

Når det gjelder ny konkurranse på Krafttak 21 så er vi i prosess. Tilbudene mottas og forhandlinger vil bli iverksatt i løpet av september.

For spørsmål, ta kontakt med Gunnar Bell på 900 66 064 eller mail.