Status på leverandører og avtaler

Den 13. november går Standardiseringsforum 2018 av stabelen, og invitasjon er sendt ut. Vi vil understreke viktigheten av å delta i forumet, det er den beste muligheten vi har til å diskutere med leverandørene i fellesskap.

Standardiseringsforum
Standardiseringsforum 2018 går av stabelen den 13. november og gjennomføres på Gardermoen. I år har vi hatt noen utfordringer med kjøp av nettstasjoner, og det er behov for å diskutere frem gode løsninger for neste år. Berggård Amundsen har gjort en prosess på skjøt og endeavslutninger og resultatet blir klart innen november.
 
Vi har satt av tid til diskusjoner om videre muligheter innenfor standardisering, og håper å se mange av dere!

Se agenda og meld deg på Standardiseringsforum 13. november

 

Forsikring
Kartleggingen av forsikringer ute hos selskapene starter opp snart. Kartleggingen er uforpliktende og vil kun fungere som underlag for en kommende konkurranse på forsikringer. Resultatene brukes til å gi selskapene individuelle tilbakemeldinger på hva som er en sannsynlig besparelse, og hva oppsiden av å delta på en konkurranse er.

I forkant av konkurransen vil det som vanlig bli sendt ut deltakerbekreftelser. For ordens skyld vil vi sende ut litt mer informasjon om prosessen og hva deltakelse innebærer, og det vil bli anledning til å reservere seg mot at Willis Tower Watson henter inn opplysninger om ditt selskap.

Kundeinformasjonssystem – Customer
CGI har fått spørsmål fra selskapene om det kan arrangeres et Customer brukerforum på Klækken som det har vært gjort tidligere. CGI sender ut invitasjoner til dette denne uken og vi håper på både god oppslutning og at seminaret blir en suksess.