Status på leverandører og avtaler

Status på avtaler og leverandører. 

Strategi/ Innkjøp
Nettalliansen vil i den kommende tiden spørre enkeltselskaper om innspill til en spendanalyse. Dette er ment som grunnlag for å beslutte hvilke områder vi skal gjennomføres felles innkjøp, på bakgrunn av volum og om området er egnet for rammeavtaler.

 

Forsikring
Willis Towers Watson jobber seg gjennom listen av selskap som har blitt kartlagt. Nettalliansen vil samarbeide med WTW om å utarbeide et konkurransegrunnlag for første del av konkurransen som skal være aktiv i mai.

 

Materiell
Standardiseringsprosjektet om skjøt- og endeavslutninger blir forhåpentligvis konkludert neste uke. Dessverre har diskusjoner om udokumenterte prisreguleringer krevd mye oppmerksomhet, og prisstigninger parallelt med en konkurranse der målet er å redusere prisene gjør prosessen mer komplisert.

Vi har tidligere orientert om at enkelte leverandører øker sine priser uten å gi forklaring ut over at Konsumprisindeksen stiger. Vi aksepterer ikke prisøkninger bare fordi «alle andre gjør det». Vi er på ballen og håper å kunne dele mer gledelige nyheter neste uke.

 

Biler
Bilkartleggingen ble lagt litt på is før jul, men har nå fått prioritet. Resultatet av kartleggingen vil bli brukt som innspill i diskusjonen om Nettalliansen skal gjøre en felles anskaffelse om rammeavtale på biler.

 

Enoro
Fordelingen av rabatten for 2019 er fordelt på de selskapene som har sendt inn signert deltakerbekreftelse på samarbeidsavtalen. Vi håper på et fruktbart samarbeid med Enoro, mot fremtidig anskaffelse av en omforent kundeløsning for Nettalliansen.

 

Ta kontakt med Gunnar Bell hvis du har spørsmål.