Status på leverandører og avtaler

Kort status på leverandører og avtaler.

Materiell 2.16
Nettalliansen har i samarbeid med Berggård Amundsen mottatt siste tilbud fra de aktuelle leverandørene i prosessen på skjøt og endeavslutninger. Nå skal vi kvalitetssikre resultatet før vi sender en innstilling til prosjektgruppen med representanter fra Nettalliansen.

Vi tar sikte på å kunne presentere Nettalliansens foretrukne leverandør på produkter i gruppe 11 tidlig neste uke.


Forsikring
Som vi tidligere har informert om skal Nettalliansen sammen med Willis Towers Watson gjennomføre første runde med konkurranseutsetting før sommeren. Denne konkurransen blir gjennomført for de selskap i Nettalliansen som ikke har kraftomsetning/produksjon. Grunnen er at det er langt flere forsikringsselskap som kan tilby forsikringer for disse enn de som også har kraftomsetning og produksjon i konsernet.

Effekten blir større om flest mulig av eierselskapene forplikter seg til å delta i konkurransen, så administrasjonen vil i løpet av de nærmeste dagene kontakte dere for å følge opp den allerede etablerte dialogen med Willis Towers Watson. Vi har blitt enige om å flytte kunngjøringsdato for konkurransen til 15. mars.

Mer informasjon er å finne på samhandlingsnettet. Dersom du har spørsmål, kontakt Gunnar Bell.


Skogrydding

Administrasjonen starter nå kartlegging av eierselskapenes behov og ønsker i forbindelse med skogrydding/ skogforvaltning. Vi ønsker å utrede mulighetene for en felles løsning for Nettalliansens eierselskap.


Telenor
Nettalliansen har reforhandlet betingelsene i vårt samarbeid med Telenor, som innebærer bedre betingelser både på samtale og data. De nye betingelsene blir gjort gjeldende torsdag 28.02.19.

Vår kontaktperson Asbjørn Vinje i Techstep (tidligere Nordialog) har sluttet. Ny kontaktperson heter Ingunn Løvhaug. Kontaktinformasjon finnes på samhandlingsnettet.


HansenCX
Nettalliansen opplever utfordringer for eierselskap som benytter Elwin i forbindelse med implementering av ELHUB. Nettalliansen skal ta initiativ overfor HansenCX for å få bedre kontroll og hvis nødvendig utøve press på HansenCX for å finne løsninger.