Status på håndbøker

Strukturen på håndbøkene i Confluence er utbedret ytterligere, og det nærmer seg nå et fullverdig håndboksystem.

Vi jobber nå med følgende håndbøker:

  • Beredskapshåndbok
  • Personvernhåndbok
  • Personalhåndbok
  • IKT-sikkerhetshåndbok


Beredskapshåndboken er den som er nærmest ferdig, inkludert internkontrollsystem for beredskap. Personvernhåndbok nærmer seg også ferdig, og her vil neste steg være å sette opp internkontrollsystemet på samme måte som det er satt opp under beredskap.

Neste ut er personalhåndbok. NC-Spectrum har delt sine maler, som vi vil bruke inn i Confluence. Her får vi også støtte fra arbeidsgruppen som har jobbet med dette høsten 2018.

IKT-sikkerhetsprosjektet starter opp nå i januar. Ett av målene innenfor dette prosjektet er å standardisere prosedyrer, rutiner og annen dokumentasjon som trengs innenfor IKT-sikkerhet, både i forbindelse med Kraftberedskapsforskriften og etter anbefaling av NC-Spectrum. Dette vil legges direkte inn i Confluence og vil utgjøre IKT-sikkerhetshåndbok.

Vi ser under arbeidet med håndbøker at mange av de styrende dokumentene går på tvers av arbeidsområder. Med Confluence er det enkelt å koble styrende dokumenter fra andre områder inn på nye.

Det er utarbeidet standardiserte maler på prosedyrer, innsatsplaner, instrukser og generelle planer. Dette vil det være enkelt å opprette når en tar i bruk Confluence som håndboksystem.

Vi ser for oss å være ferdig med struktur og et flertall av håndbøkene nevnt over i løpet av januar. Da kan utrullingen starte til selskapene som ønsker å ta det i bruk.