Status på dokumenthåndtering

Arbeidsgruppen har innstilt M-Files fra Nettpost som fremtidig løsning for dokumenthåndtering for selskapene i SYNERGI.

En arbeidsgruppe, bestående av representanter fra 5 deltakende selskaper som er på Synergi, har jobbet med evaluering av ulike løsninger for dokumenthåndtering siden våren 2018. Arbeidet har bestått av identifisering av ulike løsninger, utarbeidelse av krav og case, deltakelse på løsningsdemo/presentasjon, evaluering/rangering og endelig innstilling til styringsgruppen.

Prosessen
Løsningene er blitt evaluert og rangert i flere runder iht. utarbeidede krav, og til slutt stod arbeidsgruppen igjen med M-Files fra Nettpost og Flyt fra Evry. Disse løsningene har deretter vært igjennom en ytterligere vurdering, og basert på styringsgruppens vektede evalueringskriterier fikk M-Files fra Nettpost den høyeste rangeringen. (funksjonalitet 50%, pris 30% og innføring 20%) 

Arbeidsgruppen har innstilt M-Files som fremtidig løsning for dokumenthåndtering for selskapene i SYNERGI, og foreslår at prosjektet fortsetter i dialog med Nettpost for videre implementering av en fellesløsning for arkivfunksjonalitet. Styringsgruppen har fulgt arbeidsgruppens innstilling og besluttet den 14. januar å gå videre med M-files.

Løsningen
M-Files er en effektiv løsning for å sentralisere dokumenter, informasjon og tilhørende prosesser i et fleksibelt og brukervennlig grensesnitt. Dere kan lese mer om løsningen på Nettpost sine websider

Mer informasjon om Dokumenthåndtering kommer under SYNERGI på samhandlingsnettet, sammen med de andre tjenestene som utvikles i vår bransjeløsning.

For spørsmål, ta kontakt med prosjektsjef Lars Eirik Olsen.