Status på anskaffelse av ny kunde- og tilsynsløsning

De to siste ukene har det vært forhandlingsmøter med tilbyderne på kunde- og tilsynsløsning. 

Anskaffelse av ny kunde- og tilsynsløsning går etter planen, og det ser lovende ut både når det gjelder ny leverandør på kundesystem og ny leverandør på tilsynsløsning. 

Etter fremdriftsplanen er innstilling til styret planlagt den 17. juni, tildeling den 22. juni, og signering 2. juli.