Status Materiell 2020

Nettalliansen har kunngjort «Materiell 2020». Alle selskap i Nettalliansen er med og samtlige grossister ønsker å gi tilbud.

Anskaffelsesprosessen innebærer tilbudsfrist i september, forhandlinger i oktober og konklusjon i november. 

Vi holder dere løpende orientert.