Status leverandører og avtaler

Nettalliansen hadde i forrige uke et møte med Siemens, for å avklare situasjonen knyttet til våren og sommerens utfordringer, og for å få svar på når leveranser fra Siemens kan forventes å bli levert i henhold til inngått avtale.

Siemens kunne orientere om at etterslepet skal være hentet inn i uke 47, altså midten av november.

Siemens vil fortsette å arbeide med de utfordringene Nettalliansen har påpekt og understreker viktigheten av gode prognoser. Som et godt eksempel nevner Siemens Midt-Telemark Energi, som meldte inn prognose i januar. De har mottatt sine bestilte nettstasjoner til avtalt tid med unntak av de nettstasjonene som har blitt «lånt» bort til andre selskap etter avtale. 

Dette understreker viktigheten av prognosering, og Siemens sender nå ut prognose for 4. kvartal 2018. Prognose for 2019 kommer nærmere jul, og erfaringene fra i år viser hvor viktig det er å svare på denne.

Administrasjonen i Nettalliansen og Siemens beklager de utfordringene vi har hatt denne sesongen, og vil jobbe tettere på avtalen med deltakende selskap slik at neste sesong blir som forventet.

Vi benytter også anledningen til å informere om at Statnett har hevet suspensjonen av Siemens som ble pålagt tidligere i år.


Materiell 2.16

Nettalliansen og Berggård Amundsen har kalt inn Draka Norsk Kabel til samtaler for å kalibrere avtalen etter at enkelte nettselskap har opplevd å få tilgang til priser som er lavere gjennom et konkurrerende innkjøpssamarbeid. Vi jobber også videre med standardiseringskonkurransen gjort i Berggård Amundsens regi, og vil komme ut med mer informasjon snart. 


Forsikringer

Nettalliansen har innstilt Willis Towers Watson AS (WTW) som vår leverandør på forsikringsmeglertjenester. I første omgang vil dette innebære at WTW kartlegger våre eierselskapers forsikringer, dekninger og premier. Med bakgrunn i dette vil vi kontakte selskapene nærmere for å få på plass deltakelse i en konkurranseutsetting av forsikringene.

Vi har stor tro på dette prosjektet, og at det vil kunne resultere i reduserte forsikringskostnader uten å redusere dekningene! Mer informasjon kommer.


Elektroniske anskaffelsesverktøy - Tendsign og Sellihca (UNCE)

Sellihca har laget en integrasjon med Tendsign der det er mulig å importere leverandørliste fra UNCE inn i Tendsign, noe som vil gjøre anskaffelsesprosessen mer smidig. Dette er en lite kostbar operasjon som forenkler hverdagen for innkjøperne i Nettalliansen.

Videre gjennomfører UNCE snart sin årlige revisjon av leverandører. De har bedt om innspill på hvilke leverandører som bør undersøkes, enten fordi man ønsker en kontroll på dem eller at man er nysgjerrig på status. Forslag kan sendes til Gunnar Bell.


Enoro

Avtalen om felles forvaltning er så godt som klar, men detaljene om fordelingen av rabatten som er fremforhandlet gjenstår. Det kommer ut mer informasjon om dette i løpet av kort tid, og de reduserte kostnadene vil gjøres gjeldende fra og med 2019.