Status leverandører og avtaler

Vi planlegger å etablere et innkjøpsfaglig forum i Nettalliansen, og en spendanalyse er på trappene som grunnlag for planlegging av innkjøpsrelatert arbeid i Nettalliansen.

 

Innkjøpsfaglig forum

Det har blitt diskutert internt i administrasjonen samt på eiermøtet at det bør opprettes et «innkjøpsfaglig forum» som kan bistå med planlegging av innkjøpsrelatert arbeid i Nettalliansen. Mer info om dette blir sendt direkte til eierselskapene i begynnelsen av desember.

Det skal utarbeides en innkjøpsstrategi for Nettalliansen som baseres på spendanalyse gjort i eierselskapene, og som hensyntar overordnet strategi.

 

Krafttak 17

Nettalliansen og Siemens gjennomførte et statusmøte 28.11 for å diskutere prisreguleringer for 2019 og kartlegging av restanser for 2018. Vi gikk også gjennom tiltak som skal gjøre 2019 til en suksess. Siemens er svært innstilte på å være en betydelig bedre leverandør for oss neste år.

Prisregulering er klar for 2019, og vi vil dessverre se en oppgang i prisene som hovedsaklig er basert på økte kostnader på metaller. Avtalen begrenser maksimal årlig prisøkning til 5%.

Fabrikken på Røros er nå fullt operativ, og leveringstidene er nå nede på 6-8 uker, litt avhengig av type nettstasjon. Transformatorlageret er etablert slik at Siemens kan levere transformatorer raskt. De har også avklart med fabrikken i Ungarn at de har tilgang på en produksjonslinje for ekspress-bygging av transformatorer, noe som er nødvendig ettersom nettet i Norge er litt mindre homogent med hensyn til spenningsnivå enn i andre land.

Prognoseark vil sendes ut snart, og vi understreker nytteverdien av disse. Målsettingen er ikke å ha 100% presisjon på alle leveranser, men anslag på behov gjør planlegging, produksjon og leveranser atskillig bedre.

Siemens jobber med en standardisert ordrebekreftelse som tas i bruk for alle selskap i løpet av første kvartal. Denne er noe mer spesifisert enn tidligere.

Webbasert bestillingsløsning testes nå av enkelte eierselskap og løsningen blir tilgejngelig for alle rett over nyttår.

Hilde Hauge har sagt opp sin stilling i Siemens, og de vil snarlig ha på plass en ny person i hennes rolle. Siemens informerer om vikarierende kontakt direkte til selskap som påvirkes frem til ny person er på plass.

 

Enoro

Enoro har oversendt en oppsummering på konstnader for Elhub- og GDPR-funksjonalitet. Dette legges ut på SHN og er tilgjengelig for selskaper som bruker Elwin. Ta kontakt med Gunnar Bell om det er personer som trenger tilgang.

 

CGI

Nettalliansen har statusmøte med CGI den 5. desember. Vi skal blant annet diskutere brukerstøtterammen for Customer/Smart24 løsningen. Disse kostnadene er ikke fakturert eierselskapene fra CGI eller Nettalliansen, og vil bli utsendt i løpet av kort tid. Slik avtalen er utformet på nåværende tidspunkt blir dette fakturert fra Nettalliansen. Vi ønsker i fremtiden at CGI fakturerer dette direkte til selskapene, men at Nettalliansen ivaretar forvaltningen og den jevnlige oppfølgingen.

 

Forsikring

WTW har satt i gang kartleggingen og har fått tilgang til betingelsene for de 31 selskap som har gitt fullmakt til kartlegging.

De opplyser om at kartleggingen av skadeforsikringer og personforsikringer er klare til 7. desember. Nettalliansen vil gjennomføre et møte 13. desember for å planlegge videre fremdrift. Vi er spente på resultatet og vil informere selskapene fortløpende.

 

Biler

Vi har fått tilbakemelding fra omlag 20 selskap og ser på muligheter med hensyn til avtaleform og anskaffelse på dette området. Vi har estimert på bakgrunn av disse tallene at det kjøpes om lag 70-80 biler per år samlet sett i nettalliansen, så dette er absolutt et område der en felles anskaffelse kan gi store fordeler.