Status leverandører og avtaler

Informasjon om tromler, økte priser og økte pantepriser.

Materiell 2.16
Prisene på tomtromler justeres med bakgrunn i økning i råvarepris på trevirke. Indeksen som benyttes er SCB (Svenske SSB) tabell 16.101. Indeksen viser en kraftig prisøkning på trevirke i 2018 som får en direkte påvirkning på leverandørenes innkjøpspriser.

Trommelforum i Norge har blitt enige om å øke panteprisen i det norske markedet på brukte tromler, for å stimulere økt gjenbruk. Dette er saksbehandlet i Trommelforum med representanter fra de fleste aktører i bransjen.

Salgsprisene på K-tromler er ikke justert siden juni 2017.

 

Krafttak 17
Nettalliansen kom til skade for å sende ut melding om at ingen selskap hadde meldt inn prognose per 01.04.19 – Det viste seg å være feil, og vi beklager generaliseringen! Men – det er mange selskap som har til gode å legge inn prognose, og vi oppfordrer til at dette blir gjort så raskt som mulig.

Dette for å gjøre vår del for at Siemens skal ha best mulig forutsetninger for å gjennomføre sin leveranse på en god måte.