Status leverandører og avtaler

Status på leverandører og avtaler.

Materiell 2.16

Berggård Amundsen AS har hentet inn reviderte tilbud i prosessen om standardisering av skjøt- og endeavslutninger denne uken. Tilbudene skal evalueres og konkluderes innen utgangen av januar.

Prisendringer
Berggård Amundsen har mottatt prisendringer fra sine produsenter, og det viser seg at enkelte produkter har økt mer i pris enn vår avtale aksepterer.

Nettalliansen samarbeider med Berggård Amundsen om å begrense kjøp fra de aktuelle produsentene, og vi vil varsle om at de produktene med uakseptabel prisøkning vil bli utilgjengeliggjort for kjøp i BA sin netthandelsportal.

Det er viktig at våre eierselskap er lojale til dette slik at effekten for produsentene blir umiddelbar. De aller fleste produktene på 500-listen har høyst akseptable alternative produkter. Spørsmål om dette kan stilles til eierselskapenes kontaktperson hos Berggård Amundsen.

 

Powel

Flere eierselskaper som har Netbas har oppdaget at Powel fra nyttår har fakturert en høyere vedlikeholdskostnad enn i 2018. Grunnen til dette er at avtalen om rabatt på vedlikehold løp ut 31.12.2018.

Som tidligere informert har Nettalliansen tatt initiativ overfor Powel om å etablere en samarbeidsavtale som erstatter de enkelte tilleggsavtalene på OpenNis og Netbas, men dette har foreløpig ikke blitt konkludert.

Nettalliansen ser på samarbeidet med Powel som strategisk viktig med tanke på en fremtidig prosess for anskaffelse av felles NIS system.

 

Forsikringer

Avtalen med Willis Towers Watson AS og et informasjonsskriv fra WTW om etableringen om felles forsikringsavtale er lagt ut på samhandlingsnettet. Vi oppfordrer de selskapene som er interessert i å bli med på avtalen til å ta kontakt med Gunnar Bell! WTW hevder at en felles konkurranse vil kunne gi besparelser på 20-30%.