Status leverandører og avtaler

Status på innkjøp, standardisering, avtaler og leverandører. 

Innkjøp og standardisering

 • Materiell 2.16
  Møte med siste tilbyder i standardiseringsprosjektet på skjøt og endeavslutninger, ble avholdt fredag 11. januar. Alle tilbydere har fått tilbakemelding på muligheter og risiko dersom de ikke vinner konkurransen og blir nå utfordret på pris. Når pris er mottatt vil Nettalliansen i samarbeid med Berggård Amundsen konkludere denne standardiseringsrunden.

 • Forsikringer
  Nettalliansen har hatt møte med Willis Towers Watson angående status og fremdrift. WTW anbefaler å gjennomføre konkurransen om nye forsikringsavtaler ved å dele inn konkurransen i to runder. Første runde vil omhandle selskap som ikke har kraftomsetning i konsernet, mens andre runde vil omfatte selskap med kraftomsetning. Begrunnelsen er at risikoprofilen for disse to grupperingene er svært forskjellige. Mer informasjon vil bli sendt eierselskapene direkte.

 

Leverandører

 • Nets/Edigard
  Edigard fakturerer Nettalliansen månedlig for lisens, konsulenttjenester og porto/print. Basert på fakturagrunnlaget utarbeider Nettalliansen en fordeling og fakturerer deltakende eierselskap direkte. Det oppstod dessverre en unøyaktighet i fakturagrunnlag for november 2018, slik at det så ut som at det ble fakturert to ganger for november måned. HLK og Nettalliansen har gått gjennom faktureringen og konkludert med at beløpene som er fakturert er riktig, men at overskriften for oktober ble feil. Oversikter over fakturerte beløp samt fakturagrunnlagene vil bli lagt ut på samhandlingsnettet i løpet av fredag 18. januar.
 • HansenCX
  Den 14. januar sendte HansenCX ut et tilbud og informasjon om oppdatering av elektronisk handelsformat til EHF 3.0. Dette ble ikke oversendt til Nettalliansen AS før utsendelse, og vi har derfor fått flere spørsmål om endringen er akseptert.

  HansenCX hevder at dette er en myndighetspålagt endring, og at de har opprettet funksjonaliteten og fordelt kostnaden slik de har rett til i henhold til de individuelle avtalene med nettselskapene. Nettalliansen har bedt om at vi blir informert i forkant av slike utsendelser. Minner om at det er frist i dag (18.januar) til å sende inn signerte deltakerbekreftelser (Bilag 1 til samarbeidsavtalen mellom Nettalliansen og HansenCX)

 • Trainor/sikkerhetskort
  Nettalliansen har vært i dialog med Trainor AS som har utviklet en bransjeløsning på administrasjon av adgangskontroll og sikkerhetsløsninger som heter Sikkerhetskort. Dette er et produkt som flere selskap bruker i dag, samt at flere vurderer dette som løsning.

  Nettalliansen oppfatter at løsningen er smidig og effektiv, og skal inngå en felles rammeavtale som reduserer kostnadene for alle eierselskap i Nettalliansen, også de som allerede benytter Sikkerhetskort. Trainor har i tillegg et veldig interessant program med webbaserte kurs/som de ønsker å presentere for Nettalliansens eierselskap. Dette er smidig integrert med Sikkerhetskort slik at man til enhver tid har oversikt over hvilke sertifiseringer og kurs det er behov for, samt at montører og andre kan varsles og melde seg på kurs ved behov.

  Anmodningen om kursdeltakelse kan godkjennes av en administrator, og montørens status oppdateres etter gjennomført kurs. Informasjon om avtalen legges ut under avtaler på samhandlingsnettet 18. januar.