Status leverandører og avtaler

Her er en kort status på Materiell 2.16, Krafttak17 og Willis Towers Watson.

Materiell 2.16
Vi vil minne om at Melbye AS er valgt som vår foretrukne leverandør av skjøt og endeavslutninger. Mer informasjon om dette finner du på samhandlingsnettet. 

Nettalliansen vil frem mot sommeren gjennomføre en konkurranse for materiell på vegne av de nye selskapene i alliansen.

 

Krafttak17
Siemens hadde en leveranse i 2018 som ikke var tilfredsstillende og derfor kan det ikke konkluderes om Nettalliansen skal forlenge avtalen etter utgangen av 2019. Nettalliansen har forlenget avtalen med Siemens med én måned til 31.12.19, og har utsatt frist for avgjørelse om uttak av opsjon om forlengelsetil 01. september 2019.

I tilfelle vi ikke velger å forlenge avtalen med Siemens, vil vi gjøre klart et konkurransegrunnlag slik at vi kan kunngjøre en konkurranse og gjennomføre denne før 31.12.19.

 

Willis Towers Watson
Konkurransen på forsikringstjenester er underveis og skal konkluderes i løpet av juni. Vi ser frem mot konkurranseprosessen for de selskapene som har kraftproduksjon, og vi vil holde deltakende selskap fortløpende oppdatert.