Status leverandører og avtaler

En kort status på KIS leverandører, standardiseringsprosjektet på skjøt- og endeavslutninger og informasjon om fakturering og fakturagrunnlag.

Materiell
Standardiseringsprosjektet på skjøt- og endeavslutninger fortsetter, men vi får ikke mulighet til å konkludere før over nyåret på grunn av utfordringer med å rekke gjennomføring av siste forhandlingsmøte med en av leverandørene.

VOKKS AS tester Berggård Amundsen
Som vi har informert om tidligere, så vurderer VOKKS AS å bli eier i Nettalliansen. VOKKS har nå blitt etablert som forsøkskunde hos Berggård Amundsen siden de ønsker å teste om BA leverer på tilfredsstillende måte. Det ble gjort en enkel prissammenligning der Nettalliansens avtale kom meget godt ut. VOKKS er også interessert i å bruke konsignasjonslager og har vært i samtaler med selskap som bruker dette for å få referanser.

CGI
Fakturagrunnlaget er utarbeidet og det skal ha blitt fakturert fra CGI. Det vil også komme faktura fra Nettalliansen for å dekke utgiftene på brukerstøtte. Vi vil neste år gjennomføre grep for å holde brukerstøtteforbruket nede. Spesielt når det gjelder endringer som følge av Elhub, er det klokt å være i forkant med opplæring. 

Enoro 
Som vi tidligere har informert om har Enoro godtatt avtalen om samarbeid og felles forvaltning. I den forbindelse ønsker vi å sende ut bekreftelser som må signeres av eierselskapene så snart som mulig.
Enoro har sendt overslag på Elhubkostnader for 2019. NA skal vurdere dette før Enoro informerer deltakende selskap. 

Informasjonsdeling om fakturering 
Vi har fått tilbakemelding fra Rakkestad Energi om at de gjerne vil at Nettalliansen tilgjengeliggjør fakturagrunnlag før eierselskapene mottar faktura fra leverandørene. Nettalliansen vil fremdeles informere om overenskomster knyttet til fakturering via nyhetsbrev, men vi vil sende ut fakturagrunnlag på mail og i tillegg publisere det under den respektive leverandør under Avtaler på samhandlingsnettet.