Status leverandører og avtaler

Informasjon om henvendelse fra REN, og kort status på Materiell 2.16, Jacobsen Elektro og forsikringer.

Henvendelse fra REN
Nettalliansen har blitt kontaktet av flere eierselskap om en henvendelse fra REN, vedrørende en sammenstilling av statistikk på materiellpriser. Nettalliansen ønsker ikke å dele betingelser med REN, da dette gir selskap utenfor alliansen et verktøy mot grossister og produsenter for å presse sine priser. Nettalliansen har kun mål om å realisere stordriftsfordelene for våre eierselskaper.

Berggård Amundsen AS er også tydelige på at de ikke ønsker at REN får innsyn i konfidensielle avtaler.

Derfor ber vi om at alle eierselskapene i Nettalliansen som er tilknyttet avtalen med Berggård Amundsen respekterer dette og henviser REN til Nettalliansen hvis de har spørsmål til denne avgjørelsen.

  

Materiell 2.16
Nettalliansen har valgt å ta en ekstra runde i prosessen om standardisering på skjøt og endeavslutninger. Dette er fordi vi i gjennomgangen av evalueringen av prisene på 1kV oppdaget et nytt besparelsespotensial. Dette vil vi utnytte og forhåpentligvis konkludere i løpet av uken.

Siste oppdaterte LME-justerte kabelpriser ligger ute på SHN.

 

Jacobsen Elektro
Jacobsen Elektro meldte inn denne uken at hele 27 eierselskap i Nettalliansen ønsker å delta i fellesinitiativet som omhandler lavere priser og mer forutsigbarhet i samarbeidet med Jacobsen Elektro. Vi gleder oss over dette og håper at tjenestene som Jacobsen Elektro leverer kan konkurranseutsettes på en hensiktsmessig måte i fremtiden.

 

Forsikringer 
Fredag 15. mars blir det sendt ut deltakerbekreftelser til de selskap som har meldt seg på i konkurransen om forsikringer. Det blir i første omgang sendt til nettselskap i konsern som ikke har kraftproduksjon. 

Når denne konkurransen er gjennomført vil vi ta fatt på jobben med å lage konkurranse også for selskap som har kraftproduksjon.

Ta gjerne kontakt med Willis Towers Watson eller Nettalliansen ved Gunnar Bell hvis du har spørsmål.