Status leverandører og avtaler

Vi gir dere årets første status på innkjøp, standardisering, avtaler og leverandører. 

Innkjøp og standardisering

 • Materiell 2.16
  Berggård Amundsen vil i løpet av uke 3 utbetale netthandelsrabatt og volumrabatt til hvert enkelt deltakende selskap. Netthandelsrabatten beregnes ut i fra hvilken andel av selskapenes bestillinger som gjøres på nett. Volumrabatten regnes som en total av omsetningen, og fordeles ut i fra selskapenes individuelle andel av totalen.
 • Krafttak 17
  Siemens har justert prisene for 2019 som følge av indeksbaserte endringer i råvarer. Nye priser finner du på samhandlingsnettet
 • Standardisering
  Fredag 11.1 gjennomføres møte med den siste av tilbyderne i standardiseringsprosessen på skjøt- og endeavslutninger. Vi vil snarlig evaluere og invitere tilbyderne til å forbedre sine betingelser en siste gang før vi konkluderer konkurransen. Vi vil samtidig ta en gjennomgang av 500-listen, slik at denne oppdateres for 2019. 

 

Leverandører

 • Hansen CX (Enoro AS)
  Vi har mottatt signerte deltakerbekreftelser for tiltredelse av samarbeidsavtalen. Vi vil sende ut en påminnelse til de selskapene som ikke har signert, og oppfordrer dere om å signere og sende til Gunnar Bell. Dette for å komme videre med Hansen CX, samt å gjøre den endelige fordelingen av rabatten for 2019.
 • Jacobsen Elektro 
  Nettalliansen har inngått avtale med Jacobsen Elektro som er åpen for alle eierselskapene i Nettalliansen. Jacobsen Elektro vil kontakte hvert enkelt selskap som allerede er kunder for å presentere de nye betingelsene og å implementere dem. Det er selvfølgelig anledning til å ikke tiltre avtalen. Ta kontakt med Gunnar Bell for spørsmål.
 • UNCE (Sellihca)
  Andel av årskontigent for de deltakende selskap vil bli sendt ut i uke 3. UNCE er et verktøy som gir mulighet til å effektivisere innkjøpsprosesser som selskapene gjør på egen hånd. Verktøyet gir også rom for samhandling gjennom at vi i felleskap kan gi innspill om hvilke leverandører vi ønsker at UNCE «går i sømmene» for å sikre at formelle kvalifikasjonskrav er på plass.

 

Forsikring 

Willis Towers Watson kontakter de selskap som ble kartlagt i forbindelse med prosessen på forsikringsmeglertjenester. Kartleggingsprosessen ble gjort for å synliggjøre potensialet som ligger i å gjøre en felles konkurranseutsetting av forsikringsavtaler.

Nettalliansen vil snarlig sende ut mer informasjon om videre prosess samt deltakerbekreftelser for den kommende konkurransen. Vi ønsker å presisere at den videre prosessen er forpliktende, men at det fremdeles vil være anledning til å tiltre avtalen. Vi vil understreke at vår innkjøpsmakt påvirkes betydelig av antall selskap som deltar i konkurransen, og vi oppfordrer derfor på det sterkeste alle til å delta.