Leverandører og avtaler

8 nye selskap har gitt Willis Towers Watson (WTW), leverandør av forsikringsmeglertjenester fullmakt til å kartlegge deres forsikringstjenester. 

Forsikringer
WTW vil starte informasjonsinnhenting hos 29 selskap i Nettalliansen i løpet av neste uke. Det er fremdeles mulighet til å bli med i kartleggingen, gi i så fall fullmakt til WTW om å sette i gang kartlegging i ditt selskap. 


Standardiseringsforum

Vi arrangerer som annonsert standardiseringsforum på Gardermoen tirsdag neste uke. Vi ser frem til å møte de påmeldte, og det er fremdeles mulig å melde seg på.


Kartlegging av innkjøp av biler i Nettalliansen
Kartlegging av innkjøp av biler ble sendt ut til selskapene mandag 5. november. Vi ønsker å kartlegge hva slags biltyper eierselskapene kjøper, og i hvilket omfang.

Med innhentingen av opplysninger lager vi et grunnlag for å kunne gå i dialog med bilprodusentene, i tillegg til at det er et viktig verktøy for administrasjonen i utformingen av en eventuell rammeavtale. Selskapenes måte å kjøpe biler på vil være avgjørende for hva slags avtale vi skal inngå. Det vil som eksempel være stor forskjell på en avtale som omhandler leasing vs. kjøp.

Vi har etablert dialog med produsenter og gjør en jobb fremover for å utvikle dette området. Det er mange som har svart på kartleggingen vi har sendt ut, men vi oppfordrer imidlertid alle til å delta, og ser frem til å ta fatt på arbeidet. 


IS Customer samling på Klækken
Onsdag ble det gjennomført en samling på Klækken der de fleste IS Customer selskapene var representert. Det var en positiv opplevelse, med mye faglig påfyll og god samhandling. 

CGI brukte god tid på å gå gjennom nyheter og endringer i IS Customer. De kom også med innspill på «best practice» samtidig som selskapene diskuterte sine rutiner og delte sine erfaringer.