Status leverandører og avtaler

Her er status på forsikringstjenester og materiell, samt informasjon om REN Metodedager og TendSign Brukerdag. 

Forsikringer
Som tidligere informert gjennomfører Willis Towers Watson AS konkurranse i samarbeid med Nettalliansen på forsikringstjenester. I første fase gjennomføres konkurransen for de selskapene som ikke har kraftproduksjon. Tilbudsfristen er satt til 06.06.19, og forhandlinger finner sted neste uke. De eierselskapene som har kraftproduksjon i sine konsern, vil bli kontaktet og få mulighet til å delta på en konkurranse som igangsettes så snart fase 1 er fullført.

 

Materiell 2.16
Nettalliansen har produsert en konkurranse på vegne av VOKKS AS, som er ny eier i Nettalliansen. Konkurransen er en spennende mulighet for å benchmarke eksisterende avtale. Det er også en god anledning til å forberede grossister og leverandører på konkurranseutsetting av materiellavtale for hele Nettalliansen. Dette vil skje i 2020 og vil erstatte Materiell 2.16.

REN Metodedager avholdes i Drammen den 12. og 13. juni. Dette er kanskje den viktigste samlingen for leverandører til bransjen. Våre leverandører stiller selvfølgelig, og Nettalliansen benytter også anledningen til å snakke med eksisterende og potensielle leverandører.

Her kan du lese hva Siemens vil presentere på Ren Metodedager

Program og påmelding finner du her

 

Visma TendSign
Årets møtepunkt for deg som bruker Tendsign. TendSign Brukerdag går av stabelen i Oslo den 24. september 2019.

Program og påmelding finner du her