Status leverandører og avtaler

Denne uken har vi hatt besøk av WT Technologies, et tysk energiteknologifirma som er i ferd med å etablere seg i Norden som leverandør av trafostasjoner.

WT Technologies har vunnet mange kontrakter i Sverige på trafostasjoner på grunn av kompetanse og fleksibilitet. Vi undersøker om dette kan være et interessant område for en rammeavtale i Nettalliansen.


DLE tilsynstjenester

Evaluering av første forhandlingsrunde på DLE tilsynstjenester gjennomføres denne uken. Målsettingen er å gi tilbakemeldinger og få inn reviderte tilbud tidlig neste uke. En konklusjon skal på plass før jul og avtalen(e) skal være i gang innen 1. januar 2020.


Prisendringer hos Siemens

Siemens har varslet prisendringer, og vi skal diskutere behov for å gjøre endringer på prisstrukturen på transformatorer. Mange selskap melder inn at det er utfordrende når prisen i bestillingsøyeblikket ikke er identisk med prisen på faktura (pga valutakursendringer), og dette må utbedres.