Status leverandører og avtaler

Willis Towers Watson (WTW), leverandør av forsikringsmeglertjenester har fått inn 21 signerte fullmakter om kartlegging av forsikringstjenester. Dvs at 25 selskap ikke har gitt fullmakt. Vi oppfordrer alle til å delta i denne uforpliktende kartleggingen. 

Kartleggingen til WTW er helt uforpliktende, og gir kun muligheter. Vi har tro på at det ligger store besparelser i felles anbud på forsikringer på tvers av selskapene i Nettalliansen.  

Etter kartleggingen vil WTW presentere resultatet og vise sannsynlig besparelse ved felles anbud. Basert på dette vil vi lage en plan for hvilke forsikringer vi kan og bør konkurranseutsette når det gjelder person- og skadeforsikringer.

Vi går ikke i gang med noe uten deres samtykke. Før vi eventuelt konkurranseutsetter et forsikringsområde, sender vi ut deltakerbekreftelser. 

Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Gunnar Bell. 


BILER
Kartlegging av innkjøp av biler blir sendt ut mandag 5. november. Vi ønsker å kartlegge omtrentlig hva slags biltyper eierselskapene kjøper, og i hvilket omfang. Vi har etablert dialog med produsenter og vil gjøre en jobb fremover for å utvikle dette området.


CGI - CUSTOMER
Vi har dialog med CGI angående dekning av kostnader på brukerstøtterammen som er del av avtalen om IS Customer. Vi har blitt kontaktet av eierselskap som har stusset på at regninger for 2017 blir sendt ut i september 2018. Dette har vi full forståelse for, og etablerer nå et større fokus på forvaltning av disse avtalene.


SERVICE PÅ EFFEKTBRYTERE, RELE MM:
Avtalen med Jacobsen Elektro er signert og mer informasjon ligger tilgjengelig på samhandlingsnettet. Nettalliansen oppretter samtidig dialog med Rejlers for å se om det er muligheter for besparelser også hos dem.


MATERIELL

Vi minner om Standardiseringsforumet som finner sted den 13. november på Radisson Blu Gardermoen. Invitasjoner er sendt ut, men du kan også melde deg på her.

Vi kommer til å diskutere nye avtaleområder og standardisering i tillegg til at Berggård Amundsen og Siemens vil få tid til å snakke og svare på spørsmål.

 

ANDRE OMRÅDER HVOR VI KAN HENTE UT STORDRIFTSFORDELER 

Vi hadde mange gode diskusjoner i regionmøtene om mulige avtaleområder, og disse områdene ble diskutert.

  • Skogforvaltning seiler opp som en het kandidat med tanke på potensielle besparelser. Det skal gjøres en markedsanalyse for å sjekke tilgjengelighet på tjenestene og se om det er mulig å gjøre dette gjennom en felles rammeavtale. Alternativt kan det utarbeides en felles konkurransemal som kan benyttes av alle selskapene.
  • Revisjonstjenester er et område som har vært oppe til diskusjon flere ganger. Vi vil undersøke mulighetene rundt dette og ta kontakt med enkelte selskaper for å kartlegge og diskutere muligheter.


Vi tar gjerne i mot innspill på flere områder hvor det kan være aktuelt å inngå en felles rammeavtale for hele Nettalliansen. Ta kontakt med Gunnar Bell. 

  

INNKJØPSSTRATEGI
Vi skal i gang med å utforme en innkjøpsstrategi for Nettalliansen, for å få en mer helhetlig tilnærming til felles innkjøp og avtaler. Vi vil derfor starte med en spendanalyse og kartlegging av områdene selskapene i Nettalliansen bruker mest penger på. På bakgrunn av dette vil vi kunne lage en fremdriftsplan for hvilke områder vi konkurranseutsetter, basert på besparelsespotensiale og timing. Mer informasjon om dette kommer.