Status Digitalisering av anleggsbidrag

Her er en kort status på prosjektet Digitalisering av anleggsbidrag.

  • Det blir gjennomført ukentlige avklaringsmøter med leverandørene, for å følge opp deres utvikling.
  • Vi har stoppet aktiviteten med CGI. Årsaken er beslutning i styringsgruppen om å ikke utvikle grensesnitt mot MS Dynamics BC da kostnaden er for høy. I tillegg vil ikke leveranse komme før avtalen går ut. 
  • Første leveranser fra leverandørene Resight, Nettpost og Rejlers kommer i løpet av juni, og vi planlegger nå hvordan vi skal gjennomføre test av leveransene. 
  • Vi planlegger å starte den første testingen i løpet av juni, og brukertesting i august. Deretter vil vi foreta nødvendige justeringer på løsningen før pilotering fra september/oktober.