Status Digitalisering av anleggsbidrag

Leverandørene har levert første versjon av løsningen, og vi har startet teknisk testing. 

  • Våre leverandører Økonomibistand (Visma integrasjon),  Signicat (signering), Resight (Selvbetjeningsportal, PowerCatch utvidelser), Nettpost (M-files utvidelser) og Rejlers (integrasjoner) leverte i løpet av august første versjon av løsningen.
  • Vi har nå startet opp den tekniske testingen for å verifisere at de ulike komponentene fungerer slik som forventet (hver for seg og samlet). 
  • Da det er mange leverandører involvert har vi satt av faste «testdager», hvor alle leverandørene er tilgjengelig, for å sikre at vi har mulighet til rask respons hvis vi skulle støte på noen utfordringer under testingen.
  • Når vi har gjennomført den tekniske testingen og foretatt nødvendige justeringer vil vi involvere brukere i brukertesting av løsningen.