Status Bransjeløsning og prosjektaktiviteter

Dette er en status på Bransjeløsningen, samt underliggende prosjektaktiviteter. 

I perioden fra september og frem til nå, så har vi koordinert anskaffelsene av nytt ERP og NIS for å sikre helheten i bransjeløsningen, og arbeidet med å etablere en helhetlig virksomhetsarkitektur på tvers av system-porteføljen er videreført. 

Under prosjekt Kundekommunikasjon har vi planlagt og startet første delprosjekt; Digitalisert henvendelse. Dette prosjektet hadde kick-off denne uken. 

I tillegg til en vel gjennomført fellessamling på Fornebu, har vi også publisert lederverktøykassen, som vi håper vil være et nyttig verktøy. 

 

NIS
Fremdriften i anskaffelsen går som planlagt. Forhandlingsrundene er gjennomført, og nå gjenstår evaluering og sluttforhandlinger frem til innstilling av leverandør i november. 


Kvalitetssystem

Pilotering med Hammerfest Energi, Bømlo Kraftnett, Hallingdal Kraftnett og Fusa Kraftlag pågår, og vi har startet utrulling og opplæring til Rakkestad, Nettselskapet, RK-Nett, Breheim Nett, Skiaker Nett og Norefjell Nett.

Leverandør av kvalitetssystem har laget kopi av masterinnholdet i håndbøkene, så selskapene kan begynne å jobbe direkte med innholdet når det rulles ut. Intranett via Sharepoint skal også piloteres denne uken. Presentasjon av Kvalitetssystem er laget til bruk internt hos selskapene, og som viser verdien og gevinstene av denne løsningen. Det lages også en presentasjon som skal brukes i overgang fra gammelt til nytt system.

Workshop på standardisering av de resterende modulene er gjennomført denne uken; årshjul, sjekklister, prosessverktøy og risikomodul. 


ERP

Det er lagt frem valg av løsning og leverandør til styret og beslutning om tildeling er fattet. Prosjektet har startet og vi har igangsatt arbeidsmøter mellom leverandør og arbeidsgruppen. Vi jobber med å rense avtaledokumentene, før avtalen skal bli signert.


KIS

I dette prosjektet fortsetter utrulilngen. Nettselskapet (Fosen, Orkdal, Hemne), Meløy energi, Lucerna og Breheim er produksjonssatt på IS Customer. Rakkestad Energi, S-Nett, Norefjell Nett, El-verket Høland, Stannum, Sør-Aurdal Energi, Bømlo Kraftnett er konvertert til CGIs nye modul for måleverdihåndtering, Techyon nanoMetering. 

Videre vil vi jobbe med prosessmapping for beste praksis i arbeidsgruppen og etablere historisk arkiv for relevante Elwin-data.