Status avtaler og leverandører

Flere leverandører påkaller Force Majeure i den situasjonen vi befinner oss i. Vi følger situasjonen tett og diskuterer hvert enkelt tilfelle.

Materiell 2.16

Vi har godtatt at Nexans vil oppdatere kabelpriser månedlig i stedet for kvartalsvis som tidligere. Berggård Amundsen holder dialogen løpende og har fått pålegg fra oss om å sikre at prisreduksjoner skal skje med samme hastighet som prisøkninger.

 

Krafttak 17

Siemens orienterer selskapene via Nettalliansen med jevnlige oppdateringer, men det ligger an til at vi på sikt kan oppleve noe forsinkelser, spesielt med tanke på materiell som produseres i land der koronapandemien har enda mer påvirkning enn i Norge.