Standardiserte nettsider i Nettalliansen

Standardiserte nettsider er et foreslått forprosjekt i Handlingsplan 2020 del 2. Vi ønsker allerede nå å kartlegge behovet for dette, og så smått kartlegge hva standardiserte sider bør inneholde.

Torsdag ble det sendt en mail til alle primærkontakter i Nettalliansen med en spørreundersøkelse. 

Her spør vi om følgende:

  1. Trenger deres selskap nye nettsider ifm. selskapsmessig skille?
  2. Er det av interesse å få en standardisert nettside gjennom Nettalliansen?
  3. Hva slags innhold mener du nettsiden må ha?
  4. Hva slags funksjonalitet mener du nettsiden må ha?

Vi har oppfordret til å videresende spørreundersøkelsen og involvere de i selskapet som bør ta del i besvarelsen. 

Svarfrist er satt til 12. februar.